Vad är stamceller för något och hur kan dom hjälpa Viktor?

Från att vara ingenting, till att bli något jätteviktigt!!


 
Stamceller är ospecialiserade celler vilkas slutliga funktion ännu inte bestämts.

De kan utvecklas till många olika celltyper genom en process som kallas differentiering.

Man skiljer också på embryonala och vuxna stamceller. De förra finner man i embryot och de senare i kroppens vävnader. Embryonala   stamceller anses ha mycket större utvecklingsmöjligheter än vuxna.

Embryonala stamceller

I de tidiga stadierna av fosterutvecklingen differentierar stamcellerna i embryot till alla celltyper i kroppen - hjärnceller, benceller, hjärtmuskelceller, muskelceller, hudceller etc. Forskarna ser stora möjligheter att utnyttja den enorma potentialen hos dessa embryonala stamceller för att behandla många olika sjukdomar. Exempelvis orsakas både Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom av skador på vissa cellgrupper i hjärnan. Genom att transplantera embryonala stamceller i den skadade delen av hjärnan hoppas forskarna kunna ersätta den förlorade hjärnvävnaden. I en nära framtid kan stamcellsforskningen komma att revolutionera behandlingen av många andra svåra sjukdomar som stroke (slaganfall), diabetes, hjärtsjukdomar och till och med förlamningar.

Länderna intar olika attityder till användningen av mänskliga em­bry­onala stamceller för forskning och medicinskt bruk. I Tyskland är det t ex olagligt att ta ut stamceller från ett mänskligt embryo. I Stor­britannien är det däremot lagligt för forskarna att använda mänskliga foster upp till 14 dagar efter befruktningen.

De celler viktor får injicerade i hjärnan är neuronala stamceller tagna  från 4-8 vecckor gamla embryon.

Dagarna före operationen görs det följande undersökningar på Viktor: magnetkamera, EEG, EKG, PET-scanning och lungröntgen. Det tas även blodprov, urin- och avföringsprov samt ett överkänslighetstest för antibiotika. När DR. Tian och hans team gått igenom provsvaren tar de ett beslut  om hur många neuronala stamceller som ska användas, i vilka områden de ska injiceras samt om det ska bli ett eller två hål i skallbenet. Dagen före operationen får Viktor huvudet rakat av kinesisk frisör.

 

Operationen

Viktors operationer har alltid skett tidigt på förmiddagen. Först blir han nedsövd och de tar bilder på hjärnan  med magnetkamera. Därefter förs han in i operationssalen. Det är Dr.Tian, Dr. Yin och Dr. Lu som utför själva operationen. Yttereligare 2 personer håller koll på narkosen och på Viktors hjärnaktivitet. Dr. Tian markerar med en spritpenna den/de exakta platserna där den robot som används under operationen ska in. Hålen som Dr. Tian borrar är 1-2 mm stora och där förs  en lång nål in i hjärnan. Genom nålen pumpas de neuronala stamcellerna in i hjärnan. Oftast har Viktor fått stamcellerna injicerade i de basala ganglierna. Dr. Tian anser att stamcellerna gör mest nytta där eftersom de stamcellerna sprider sig lätt där och det är området som bla påverkar rörelse och tal. Operationen tar cirka 20 minuter och avslutas med att hålen sys igen met ett stygn vardera och  täcks med plåster. Operationsmetoden anses som säker. Riskerna som finns är följande: att man råkar punktera ett blodkärl så att det blir en blödning i hjärnan, att stamcellerna orsakar en reaktion i kroppen samt infiektionsrisk.

 

Här en bild på Viktor under en av hans operationer i Kina.

Senaste kommentarer

17.11 | 07:40

Letar du efter ett företagslån? personlån, huslån, billån, studielån, skuldkonsolideringslån, osäkra lån, riskkapital mm .. Eller har du blivit nekad ett lån av en bank eller en finansinstitut av någon anledning. Vi är privata långivare, utlåning till för

04.05 | 12:05

Jag vill gärna ha kontakt med er för att utbyta erfarenheter. madeleine_1983@hotmail.com

04.05 | 12:03

Hej! Hörde talas om er genom Kim Norman som sett oss i Aftonbladet. Min son lider av Infantil Tay Sachs som påminner ganska mkt om det er son har.

22.09 | 01:25

Hej Agnes! Det är bra med Viktor. Han är en harmonisk liten kille som växer som han ska och blir starkare hela tiden. Vi är så glada över operationerna